İnsan, sadece insan olmasından dolayı bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.

  • Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
  • Her türlü sağlık hizmetine ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve ya yazılı isteme hakkı vardır.
  • Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
  • Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
  • Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş sağlık hakkı almaya hakkı vardır.
  • Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.
İLGİLİ KONULAR